Όροι Χρήσης

Ο ιστότοπος Garden Tales ανήκει στην εταιρεία:
Garden Tales
Εμπορία Μαρμελάδων
Αριθμός ΓΕΜΗ: 153617730000
Α.Φ.Μ: 062626364
Διεύθυνση εταιρείας: Παύλου Μελά 8, 65 500 Αμυγδαλεώνας, Καβάλα
Επικοινωνία: info@gardentales.gr  or +30 6985 926 551

Πνευματικά Δικαιώματα
Όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Λοιποί Υπερσύνδεσμοι
Ιστότοποι εκτός του gardentales.gr που έχουν σύνδεσμο υπερκειμένου με αυτόν τον ιστότοπο δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Garden Tales, η οποία επομένως αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση του.

Νόμισμα και ΦΠΑ
Οι εμφανιζόμενες τιμές είναι σε ευρώ αποκλειστικά. Κατά την παραγγελία θα εκδίδεται τιμολόγιο με ΦΠΑ, κατόπιν αιτήματος.

© Garden Tales. All rights reserved 2024